IK BEN GILL
…om een lang verhaal kort te maken…

Ik houd van parabels, korte verhalen, het liefst uit verschillende culturen.

Vlak voordat ik de TIJD VOOR JEZELF sessie op de 3e zondag van maart j.l. inging, kreeg ik een boek van mijn vriendin, ter inspiratie. Zij had het destijds van haar toenmalige leiddinggevende gekregen toen ze afscheid nam om zelf een leiddinggevende functie te bekleden.

EEN WIJZE VROUW SCHRIJFT…
“…Om je te helpen bij een goed evenwicht tussen inspanning en ontspanning in je drukke leven. Hierbij een boekje.
Een boekje met korte verhalen die een boodschap bevatten.
Lees zo nu en dan zo’n verhaaltje: laat de woorden in stilte op je inwerken en je hebt een heerlijk meditatief momentje…”, aldus haar oude leiddinggevende.

TAAL VAN DE STILTE
Een boek met verhalen en parabels uit Oost & West door Erich Kaniok
(1e druk 2006)

NIET HET VERSTAND, MAAR HET GEVOEL
Op de achterkant van het boek staat:
Verhalen vol wijsheden, inspirerend en niet moralistisch.
Ze zijn door de traditie overgeleverd en spreken in eerste instantie niet tot het verstand, maar tot het gevoel.

VOORLEZEN
Op bepaalde momenten lees ik tijdens losse sessies of trainingen een kort verhaal voor.
Vaak komen dan de inzichten…

WIE BEN JE?
Het eerste verhaal zet meteen de toon.

Wie ben je?
“Een vrouw verkeerde in een bewustzijnstoestand die lijkt op wat men coma noemt. Plotseling kreeg ze het gevoel dat ze zich in een onstoffelijk bestaansgebied bevond en wel in het centrum ervan.

Een stem vroeg: ‘Wie ben je?’

‘Ik ben de vrouw van de burgemeester’, gaf ze als antwoord.
‘Ik heb niet gevraagd wiens echtgenote je bent, maar wie je bent.’

‘Ik ben moeder van 4 kinderen.’
‘Ik heb niet gevraagd wiens moeder je bent, maar wie je bent.’

‘Ik ben onderwijzeres.’
‘Ik heb niet naar je beroep gevraagd, maar ik vroeg wie je bent.’

‘Ik ben christen.’
‘Ik vroeg niet welke religie je aanhangt, ik vroeg wie je bent.’

Ik ben degene die bijna elke dag naar de kerk ging en de armen en minderbedeelden steeds geholpen heeft.’
‘Ik vroeg niet wat je deed, ik vraag: wie ben je?’

Toen had de vrouw geen antwoord meer. Zij kon niets meer bedenken. Haar geest was leeg. Er was alleen nog maar STILTE.

En ineens in die stilte, wist ze vanuit de diepte van haar hart: IK BEN!

Toen fluisterde de stem: ‘Ja, dat ben je!’

P.S.
Wil je stilte ervaren?
Even niet naar buiten gericht zijn?
Kijken wie je bent?

Kom dan bv. op zondag 8 april a.s. naar de 1-daagse Lente ReTreat, stiltedag in Enschede incl. lekker lunch en inspirerende, korte verhalen.

Meer weten?
http://houseofmindfulness.nu/1-daagse-city-retreat/